USAuto | Nowe części do aut amerykañskich | Jeep, Chrysler, Dodge, Ford, Chevrolet, GMC 
Polityka prywatności i plików cookies

 

§ 1
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego
jeepchryslerparts.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 

§ 2
Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 3
1. Klient w celu założenia Konta w Sklepie musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do założenia Konta i świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
3. Klient może także skontaktować się ze Sprzedawcą wykorzystując w tym celu podane w Sklepie dane kontaktowe np. adres e-mail lub numer telefonu. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 4
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 5
Sprzedawca informuje Klientów, że odbiorcami danych osobowych będą: 
a. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Sprzedawcy,
b. podmioty obsługujące działania marketingowe, w tym dostarczające narzędzia do wysyłki informacji marketingowych,
c. operatorzy płatności dostępnych w Sklepie,
d. dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Sklepie,
e. kurierzy oraz operatorzy pocztowi.

 

§ 6
1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
2. Klient ma również prawo przenoszenia swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

 

§ 7
1. Sprzedawca  przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do:
a. realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji,
b. realizacji uprawnień Klienta wynikających z tzw. prawa zwrotu, czyli prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
c. udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Sprzedawcy w trakcie kontaktu Klienta ze Sprzedawcą,
d. prowadzenia działań marketingowych. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy, a także analizowanie czy Klient zapoznaje się z newsletterem, jakimi treściami interesuje się najbardziej oraz dopasowywanie na tej podstawie treści newslettera do zainteresowań danego Klienta.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

 

§ 8
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem przez Klienta prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość tzw. prawa zwrotu, będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niego obowiązków, co odpowiada długości czasu przedawnienia roszczeń.

 

§ 9
Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 10
Klient ma możliwości skontaktowania się ze Sprzedawcą w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

 

§ 11
1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Klient podejmował w Sklepie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Sklepu odwiedzał, dopasowywaniu treści Sklepu do zainteresowań i potrzeb Klienta, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
b. obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond,
c. utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Sprzedawcy przeanalizowania sposobu, w jaki Klienci z korzystają z Sklepu.

§ 12
1. Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 13
Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. 

 

§ 14
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

 

§ 15
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@jeepchryslerparts.pl.
2. Polityka znajduje się na stronie http://www.jeepchryslerparts.pl/sklep/informacje/polityka-prywatnosci/12/polityka-prywatnosci.html oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 

 

Treści zawarte na niniejszej stronie są chronione prawami autorskimi. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody właściciela strony